Guillaume Vogels

N/A

Ronny Van De Velde

Medium Olie op doek

Dimension 60 x 45 cm ( inches)

Medium: Olie op doek

Signature: Gesigneerd - Verso etiketten tentoonstellingen

Dimension: 60 x 45 cm ( inches)

Provenance: Verzameling Georges Hulin de Loo, Gent
Galerie Georges Giroux, Brussel 14-11-1959, nr. 125
Verzameling. L. Dewinter, Brussel

Literature: Constantin Ekonomides , Rétrospective Guillaume Vogels, , Museum Charlier, Brussel en Stedelijk Museum voor Schone Kunsten, Uitgeverij Pandora, Oostende, 2000, cat. nr. 237 afb.

Exhibition: Brussel, Cercle des XX, 1888, nr. 6
Brussel, PvSK, Retrospectieve Vogels, 1936, nr. 91 bruikleen aan het museum van Gent
Beersel, Tentoonstelling Vogels, 1986, nr. 17
Brussel, Museum Charlier, Retrospectieve Guillaume Vogels, 2000
Oostende, MSK, Retrospectieve Guillaume Vogels, 2000

Découvrez la galerie
image

Ronny Van De Velde

19th and 20th century painting and sculpture, graphic design, photography, vettings

An unhandled error has occurred. Reload 🗙